Implanti All on 4

Šta je All on 4?

Koncept lečenja All-on-4 postoji skoro dve decenije. Za to vreme koristio se za lečenje hiljada bezubih i skoro bezubih pacijenata. All-on-4 nudi jedinstvene prednosti u odnosu na tradicionalne mogućnosti lečenja. Termin All-on-4 podrazumeva “sve zube” koji se podupiru “na četiri” implantata.

All-on-4 predstavlja hirurško-protetski postupak. Primenjuje se za potpunu rehabilitaciju bezubih pacijenata, pacijenata sa polomljenim, pokvarenim ili zubima ugroženim zbog parodontopatije.

Koncept lečenja All-on-4 je isplativo rešenje koje pacijentima pruža fiksnu protetsku nadoknadu sa 10 do 12 zuba i to u roku od 72 sata od momenta ugradnje implantata.

All-on-4 koncept podrazumeva:

Rehabilitacija punog luka sa samo četiri implantata: dva uspravno ugrađena u prednjem delu vilice i dva implantata ugrađena pod specijalnim uglovima u zadnjem delu vilice.

Fiksni akrilatni most (10 -12 zuba) koji je odmah u funkciji za pacijente koji ispunjavaju kriterijume za trenutno opterećenje implantata.

All on 4 karakteristike

Osnovne karakteristike All-on-4 koncepta su:

 • četiri zubna implantata za potporu fiksnog mosta
 • postavljanje implantata pod uglom kako bi se prevazišao problem nedostatka kosti
 • imedijatno opterećenje, odnosno postavljanje zuba odmah nakon ugradnje implantata.

Naginjanjem dva implantata poboljšava se kontakt kosti sa implantima, pružajući optimizovanu potporu kosti čak i uz minimalnu zapreminu kosti. Pored toga, naginjanje implantata u gornjoj vilici omogućava poboljšano sidrenje u prednjem delu vilične kosti.

Dizajn implantata kompanija Straumann, koje mi koristimo, omogućava adekvatno učvršćivanje implantata u kosti. Naginjanje zadnjih implantata takođe pomaže u izbegavanju vitalnih struktura i rezultira boljom raspodelom implantata duž alveolarnog grebena, što optimizuje raspodelu opterećenja i omogućava izradu trajnog protetskog rada sa 12 zuba, koji je fiksiran šrafovima.

Konceptom tretmana All-on-4, pacijenti koji ispunjavaju kriterijume za trenutno opterećenje, mogu se vratiti vrlo brzo svom svakodnevnom životu  i obavezama, obzirom na to da se privremeni protetski rad pričvršćuje za implante neposredno nakon operacije. Konačna rešenja, odnosno trajne protetske nadoknade, izrađuju se 6 meseci od operacije.

Zašto je all on 4 popularan kod pacijenata?

Komfor i sigurnost koji pruža fiksni rad u odnosu na protezu nemerljiv je. Mobilne proteze ograničavaju pacijente u mnogim stvarima, a često imaju i osećaj nesigurnosti koji se manifestuje kroz prestanak smejanja ili izbegavanje socijalnih kontakata. Ove frustracije izaziva saznanje da totalna proteza može da spadne u toku jela ili govora.

Fiksni rad omogućava pacijentima potpuni komfor i slobodu, jer su zubi, kao što samo ime kaže, fiksirani šrafovima za implante i samo stomatolog uz pomoć specijalnog seta može da ih skine. Sama ta spoznaja uklanja niz psihičkih prepreka i omogućava pacijentima da uživaju u hrani i ostalim stvarima koje život čine lepšim.

Koncept lečenja All-on-4® pruža bezubim i skoro bezubim pacijentima rehabilitaciju sa fiksnom protezom punog zubnog niza na četiri implantata, i toneposredno nakon operacije (24h-72h).

Ovim postupkom se postiže jako brza rehabilitacija:

 • Funkcije
 • Estetike
 • Govora
 • Samopouzdanja

Sve ovo ga čini atraktivnom i poželjnom opcijom lečenja za pacijente.

Dva ključna elementa značajno smanjuju složenost lečenja, broj operacija i ukupno vreme lečenja:

Naginjanjem zadnjih implantata izbegavaju se dugotrajni, nepredvidivi i komplikovani postupci ugradnje veštače kosti.

Neposredno opterećenje fiksnom privremenom protezom skraćuje vreme do izrade trajnih zuba

Niži troškovi

Koncept lečenja All-on-4 nije samo najkraća opcija lečenja, već je i najjeftinija opcija u poređenju sa konvencionalnim metodama tretmana implantatima za bezubu i skoro bezubu vilicu.

Planiranje lečenja

Tehnika All-on-4 koristi prednost guste kosti koja ostaje u prednjem delu vilica i postavljanjem dva zadnja implantata pod uglom kako bi se izbegle sinusne šupljine u gornjoj vilici i nervni kanal u donjoj vilici. Da bi primena bila uspešna, potrebno je napraviti pažljivu analizu koštane strukture. Idealan način za procenu kosti je CBCT skeniranje, odnosno analiza 3D rendgen snimaka.

Planiranje lečenja mora započeti sa procenom količine ukupne koštane mase, kao i raspoložive koštane zone.

Kao deo sistematske procene pacijenta, sledeće informacije takođe mogu biti korisne:

1. Na osnovu prisustva ili nedostatka tvrdog i mekog tkiva možemo proceniti koja je vrsta završne proteze potrebna.

2. Identifikacija linije pokretljivosti sluzokože može pomoći u utvrđivanju potencijalnih estetskih razmatranja i potreba.

3. Procena maksilarnih zona može pomoći u odabiru protokola hirurškog i restorativnog tretmana.

4. Upotreba 3D softvera preporučuje se za procenu potencijalnih mesta za postavljanje implantata.

Sedam dijagnostičkih faktora koji će nam pomoći da utvrdimo da li je pacijent kandidat za fiksnu restauraciju:

 • Incizalna ivica
 • Restorativni prostor
 • Podrška za usne
 • linija osmeha
 • Konture lica
 • Površina tkiva
 • Okluzija
 • Planiranje

Kako planiranje digitalnog lečenja pomaže u obezbeđivanju predvidljive ugradnje implantata?

Kada vraćate puni luk pomoću četiri implantata, precizno postavljanje je od suštinske važnosti. Tu nam može pomoći neki od softvera sa podrškom za All on 4.

3D modeli zasnovani na skupu radioloških podataka pacijenta u kombinaciji sa radiografskim vodičem omogućavaju nam da procenimo kvalitet i količinu dostupne kosti. Vitalne anatomske structure, kao što su alveolarni nerv i maksilarni sinus, takođe se mogu obeležiti tako da se može izvoditi kompjuterski vođeno planiranje protetske rehabilitacije.

Značaj obrazaca resorpcije kostiju

Važno je razumeti stepen gubitka tvrdog i mekog tkiva, jer preostala alveolarna kost usmerava hirurški protokol, a to određuje plan lečenja.

Za pacijente sa blagom do umerenom resorpcijom kostiju, koncept lečenja    All-on-4 mogao bi se smatrati idealnom opcijom lečenja.

Razmatranje planiranja lečenja

Obzirom na to da se ALL on 4 koncept sastoji od rehabilitacije  fiksnom protezom i postavljanja četiri implantata u vilicu, treba naglasiti da se radi o hirurško-protetskoj rehabilitaciji. Četiri implantata nose fiksnu protezu sa 10 do 12 zuba. Fiksna proteza postavlja se neposredno nakon intervencije, odnosno u roku od 72 sata od operacije.

Koncept lečenja All-on-4 obezbeđuje trajnu rehabilitaciju protetskom nadoknadom sa punim zubnim nizom, a nadoknada se fiksira za implantate pomoću specijalnih šrafova. Postupak je najbolji za pacijente sa značajnim gubitkom zuba i za ljude čiji gubitak vilične kosti onemogućava ugradnju konvencionalno orijentisanih zubnih  implantata.

Koncept tretmana All-on-4® razvijen je kako bi se omogućila upotreba što veće površine dostupne kosti i trenutna funkcija. Pri planiranju tretmana treba uzeti u obzir sledeće:

Sposobnost postizanja stabilnosti implantata dovoljne za trenutno opterećenje.

Dostupna zapremina kosti

Planiranje terapije

Postavljanje tačne dijagnoze i plan lečenja ključani su za uspešan ishod. Kliničar mora utvrditi da li je pacijent kandidat za fiksnu ili pokretnu restauraciju procenom nekoliko kritičnih kliničkih faktora, ključnih za izradu dobre protetske nadoknade, kao što su: položaj budućih zuba, restorativni prostor, odnosno prostor između gornje i donje vilice, linija osmeha, oslonac za usne i profil.

Izrada proteze

Izrada All on 4 proteze za neposredo opterećenje implantata može se izvršiti u roku od 72h. Ciljevi ostaju isti: pružanje pacijentu estetske i funkcionalne restauracije na dan operacije ili za najviše 72h koja zadovoljava biomehaničke zahteve. Mora biti dovoljno robusna i jaka da se ne bi polomila tokom faze zarastanja.

Korekcija okluzije

Okluziju je najteže ispraviti kada se vrši rehabilitacija  jedne vilice. Sa pacijentom se mora razgovarati o modifikacijama koje je neophodno napraviti u suprotnoj vilici. Te modifikacije mogu da uključuju ortodonciju, ekstrakciju, krunice ili selektivno preoblikovanje, tako da se može stvoriti odgovarajuća okluzalna ravan.

Dental Čigota

Briga o zubima je naša misija i vizija. Želimo da pružimo našim pacijentima maksimum u datom trenutku.

Naša odlikovanja
Društvene mreže

Zapratite Dental Čigota na društvenim mrežama kako bi bili u toku sa najnovijim trendovima iz Stomatologije.

Copyright 2022 by Dental Čigota. All rights reserved. Izrada sajta by NetVision


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dentalci/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dentalci/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107